มอบพวงหรีด เป็นมารยาท ในการร่วมพิธีงานศพ

การวางพวงหรีด

เรามักจะเห็นพวกหรีดจัดวางไว้ที่ งานศพ กับบ่อยครั้งแต่รู้ไหมว่าการมอบพวงหรีดนั้นมีความหมายอย่างไร ซึ่งกลายเป็นขนมธรรมเนียมปฎิบัติของคนไทยมาเป็นเวลานานได้รับอิทธิพลมากจากอารายธรรมตะวันตกช่วงรัชกาลที่ 5 ในยุคสมัยล่าอาณานิคม โดยต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอารายธรรมอีทรัสคันในแถบทวีปยุโรปตอนใต้ก่อนคริสตกาล ในยุคโรมันโบราณที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎใช้ใบไม้สานกันประดับศีรษะเรียกว่า ลอเรลหรีธ (laurel wreath) ตามความเชื่อชาวตะวันตกว่า การวางพวงหรีดคือการแสดงความเคารพต่อภูตสวรรค์ โดยทูตสวรรค์จะลงมานำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไป Continue reading “มอบพวงหรีด เป็นมารยาท ในการร่วมพิธีงานศพ”