ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี จำหน่ายพวงพรีดราคาย่อมเยาว์

ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี

การเข้าไปแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในพิธีสวดศพตามศาสนาพุทธที่วัดส่วนใหญ่นิยม ซื้อพวงหรีด ไปมอบให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตว่าตนขอแสดงความอาลัยในการสูญเสียครั้งนี้กับครอบครัวและให้เกียรติด้วยการมาเคารพเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งธรรมเนียมนี้ได้รับอิทธิพลมากจากชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงขยายอาณานิยมทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าในประเทศเป็นจำนวนมาก และยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ให้สอดคล้องกับชาวพุทธอย่างเราโดยอย่างมีประโยชน์ด้วยการนำพวงหรีดมาเป็นเครื่องหมายแห่งความโศกเศร้า เสียใจ ไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิต

Continue reading “ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี จำหน่ายพวงพรีดราคาย่อมเยาว์”