สั่งพวงหรีดดอกไม้สด

วัฒนธรรมมอบพวงหรีด สื่อความหมายดีๆ จากใจผู้ให้ส่งถึงผู้รับ

การส่งมอบพวงหรีด ตามความเชื่อของชาวตะวันตกเป็นการแสดงความเคารพทูตสวรรค์ที่จะนำวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปตามพบภูมิที่สมควรจะเป็น โดยมีลักษณะเป็นดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เคารพศพ ประดับตกแต่ง หรือทำเป็นมงคล (เครื่องสวมศีรษะ) โดยเรียกว่า ลอเรลหรีธ (laurel wreath) และก็เพี้ยนมาเป็น “หรีด” หรือ “พวงหรีด” นั้นเอง ส่วนใหญ่ที่นิยมมากที่สุดและยังเป็นรูปแบบดั่งเดิมคือ พวงหรีดดอกไม้สด มีสีสัน สดใส สวยงามจากดอกไม้นานาพันธุ์พร้อมกลิ่นหอบอ่อนให้ความรู้สึกสดชื่น ส่งผลต่ออารมณ์ในทางที่ดีสั่งพวงหรีดดอกไม้สด

คนไทยชาวพุทธนิยม สั่งพวงหรีดดอกไม้สด โดยเฉพาะงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคน ทำให้มีพวงหรีดถูกจัดว่าจนล้นศาลาวัดจนตกเป็นภาระของทางวัดที่ต้องจัดการพวงหรีดที่ใช้แล้วกลายเป็นขยะต้องขนย้ายไปทิ้งหรือไปทำลายด้วยการเผาทำให้เกิดเป็นมลภาวะส่งผิดกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจึงเริ่มหันกันไปสั่งพวงหรีดรูปแบบใหม่ที่นำเอาของใช้สอยสามารถใช้งานได้จริงมาเป็นส่วนประกอบของพวงหรีดตกแต่งอย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้าชนิดต่างๆ (ผ้าขนหนู ผ้าแพร ผ้าห่ม ผ้านวม) พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดหนังสือ พวงหรีดต้นไม้มงคล พวงหรีดช้อน ซ้อม ชาม และพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้กระดาษ ดอกไม้พลาสติก) เป็นต้น

ซึ่งความหมายของพวงหรีดนั้นเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายและแสดงออกถึงความเสียใจต่อบุคคลอันเป็นที่รัก วางประดับภายในงานศพแสดงถึงความให้เกรียติและเคารพครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอีกด้วย พร้อมทั้งการจัดพวงหรีดดอกไม้สดนั้นก็เพื่อบรรเทาบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า เสียใจให้คลายลงในระดับหนึ่ง ลดความตึงเครียดช่วยให้ผ่อนคลายด้วยสีสันสดใสและกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตกแตกบนพวงหรีด
There are no comments

Add yours