ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี

ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี จำหน่ายพวงพรีดราคาย่อมเยาว์

การเข้าไปแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในพิธีสวดศพตามศาสนาพุทธที่วัดส่วนใหญ่นิยม ซื้อพวงหรีด ไปมอบให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตว่าตนขอแสดงความอาลัยในการสูญเสียครั้งนี้กับครอบครัวและให้เกียรติด้วยการมาเคารพเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งธรรมเนียมนี้ได้รับอิทธิพลมากจากชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงขยายอาณานิยมทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าในประเทศเป็นจำนวนมาก และยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ให้สอดคล้องกับชาวพุทธอย่างเราโดยอย่างมีประโยชน์ด้วยการนำพวงหรีดมาเป็นเครื่องหมายแห่งความโศกเศร้า เสียใจ ไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิต

จนปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจพวงหรีดกันหลายร้านค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่อยู่ใกล้กับวัด คนจะนิยมเข้าไปเลือกซื้อกันจำนวนมากเพราะไม่ต้องถือให้ลำบาก เนื่องจากพวงหรีดมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากพอสมควรหากไม่มีรถส่วนตัวก็ยากที่จะขนย้ายไปยังงานศพได้อย่างสะดวก การซื้อพวงหรีดจากร้านใกล้วัดถือว่าดีที่สุดแล้วในการเดินทางเข้างานใช้เวลาไม่นาน โดยเฉพาะวัดดังๆซึ่งมีจัดงานศพบ่อยอย่าง ร้านพวงหรีด วัดเสมียนนารี ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2400 จากทุนทรัพย์ของท่านเสมียนขำเป็นสุภาพสตรีในวังดำรงตำแหน่งเสมียนพระคลลังข้างที่

ต่อมาตำแหน่งได้ถูกสืบทอดมายังธิดาของท่านมีนามว่า คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ในรัชกาลที่ 5 และได้สร้างวัดทำนุบำรุงรักษามาโดยตลอดจึงกลายเป็นชื่อวัดเสมียนนารีในปัจจุบัน โดยมีพระประธานพิมพ์พระพุทธชินราชจำลอง พระนามว่า “พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี” ประดิษฐ์ ณ อุโบสถหลังใหม่ที่มีลักษณะทรงไทยสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยฝาผนังของอุโบสถทางด้านทิศใต้มีภาพจิตรกรรมเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเล่าเรื่องราวตามลำดับจึงกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทำให้มีคนเข้าไปกราบไหว้กับเป็นจำนวนมาก
There are no comments

Add yours