พวงหรีดดอกไม้สด

มอบพวงหรีด เป็นมารยาท ในการร่วมพิธีงานศพ

เรามักจะเห็นพวกหรีดจัดวางไว้ที่ งานศพ กับบ่อยครั้งแต่รู้ไหมว่าการมอบพวงหรีดนั้นมีความหมายอย่างไร ซึ่งกลายเป็นขนมธรรมเนียมปฎิบัติของคนไทยมาเป็นเวลานานได้รับอิทธิพลมากจากอารายธรรมตะวันตกช่วงรัชกาลที่ 5 ในยุคสมัยล่าอาณานิคม โดยต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอารายธรรมอีทรัสคันในแถบทวีปยุโรปตอนใต้ก่อนคริสตกาล ในยุคโรมันโบราณที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎใช้ใบไม้สานกันประดับศีรษะเรียกว่า ลอเรลหรีธ (laurel wreath) ตามความเชื่อชาวตะวันตกว่า การวางพวงหรีดคือการแสดงความเคารพต่อภูตสวรรค์ โดยทูตสวรรค์จะลงมานำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไป

การวางพวงหรีด จึงกลายเป็นเครื่องหมายแสดงความเศร้าโศก ไว้อาลัยและความระลึกถึงคนเสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเต็มใจ โดยเมื่อก่อนจะใช้พวงมาลาแทนพวงหรีดเพราะพวงมาลาเป็นของสูง เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับรัดเศียรเทวดา จึงเปลี่ยนจากพวงมาลามาใช้พวงหรีดแทนเพราะพวงหรีดไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนพวงมาลา คงทน อยู่ได้นานเพราะพิธีทางศาสนาพุทธจะจัดงานศพเป็นระยะเวลา 3-7 วันจึงต้องใช้พวงหรีดที่มีความแข็งแรง เนื่องจากพวงหรีดทำมาจากงานฝีมือการจัดดอกไม้ตกแต่งขึ้นตามโครงเป็นรูปแบบทรงกลมและวงรีใช้ประดับพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยและระลึกถึงคนที่เสียชีวิต

โดยส่วนใหญ่นิยมใช้พวงหรีดแบบดอกไม้สดซึ่งมีจุดเด่นคือสีสันสะดุดตา ให้ความรู้สึกสดชื่นจึงกลายเป็นที่นิยม แต่พวงหรีดประเภทอื่นๆ ถูกออกแบบมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ได้ในภายหลังงานศพเสร็จสิ้น นอกจากจะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้มอบแล้ว ทางหนึ่งยังเป็นการทำบุญให้แก่ผู้ตายอีกด้วย
There are no comments

Add yours