พวงหรีด

สิ่งจำเป็นที่ใช้งานศพ นอกจาก พวงหรีด แล้วมีอะไรบ้าง

พวงหรีด

เมื่อถึงเวลาของบุคคลอันเป็นที่รักจะต้องจากไปนั้น พวงหรีด คือสิ่งที่ควรมี แนะนอกจากนี้ คนในครอบครัว ญาติพี่น้องทั้งหลายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่เติมไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการทำใจมาแล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่มีใครสามารถทำได้แต่ก็ต้องอดทนเพื่อให้ผู้ล่วงลับไปแล้วหมดห่วงจากไปอย่างสบายใจ ซึ่งทางครอบครัวจะจัดพิธีกรรมทางศาสนาโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักและจะนำศพไปทำพิธีที่วัด 3-5 วันจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีคือการฌาปนกิจศพหรือเผาศพนั้นเอง ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่างานศพจะต้องมีพวงหรีดภายในงานแต่นอกจากพวงหรีดแล้วยังมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าในงานศพ

ในการจัดงานศพตามหลักศาสนาพุทธมีขั้นตอนมากมาย จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญเป็นผู้แนะนำในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับพิธีศพนอกเหนือจากการจัดตกแต่งพวงหรีดหรือจัดดอกไม้บริเวณโลงศพ ฐานโลงศพและภายในงานเพื่อเพิ่มสีสันให้ความรู้สึกสดชื่น สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นดอกไม้สดหลากหลายสีประดับทั่วงาน ทั้งยังช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปตลอดกาล แต่แค่นี้ยังไม่พอเพราะยังมีพิธีกรรมต่างๆที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ดำเนินการตลอดจนเสร็จสิ้นพิธี ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ภายในพิธีศพด้วย

อย่างเช่น ราชรถ, ธรรมมาสน์ , ฐานเผา(ติดตั้งหน้าเมรุ) , ฐานสวก(รองหีบในพิธีสวด) , เตียงรดน้ำศพ,ฉากกั้นรดน้ำศพ ,โต๊ะกราบศพ , โต๊ะวางเครื่องทองน้อย ,  ตู้พระไตรปิฏก , อาสนะสงฆ์ , ตาลปัตร , ภูษาโยง , ช่อเชิญ และ ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น ทุกอย่างล้วนแต่เป็นของสำคัญที่ใช้ในงานศพเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
There are no comments

Add yours