พวงหรีด

พวงหรีด ที่ดีและคุ้มค่า ต้องเลือกแบบไหน

 

พวงหรีด

การนำ พวงหรีด ไปร่วมแสดงความเคารพในงานศพเป็นสิ่งที่ผู้ไปร่วมงานนิยมปฏิบัติมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคล่าอาณานิคมที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าทั้งแทบเอเชียและชาติตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์ เมื่อเกิดการเสียชีวิตก็จะจัดงานศพตามพิธีทางศาสนาที่ผู้เสียชีวิตนับถือ ชาวไทยจึงได้เห็นชาติตะวันตกจัดงานศพแบบคริสต์เตียนจะนำพวงหรีดไปวางในงานศพเพื่อเป็นแสดงความเคารพผู้ที่จากไปแทนความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจซึ่งเป็นแสดงความรู้สึกที่ดีจึงนำมาใช้กับงานศพของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธปรับให้เหมาะกับขนบธรรมเนียมประเพณีจนทำให้ได้รับความนิยมใช้พวงหรีดเมื่อไปร่วมงานศพทุกครั้ง

แต่สิ่งที่ผู้มอบพวงหรีดต้องคำนึงเป็นอย่างแรกก็ต้องเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมกับบุคคลที่ล่วงลับไปว่าควรเป็นพวงหรีดรูปแบบไหนโทนสีอะไรและคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันพวงหรีดบางประเภทมีราคาสูงพอสมควร พร้อมทั้งยังขึ้นอยู่กับขนาดของพวงหรีดอีกด้วย ส่วนพวงหรีดที่ได้รับความนิยมและเป็นรูปแบบดั่งเดิมนั้นก็คือ พวงหรีดดอกไม้สด แต่ราคาสูงเพราะดอกไม้สดต้องมีความสดชื่น สวยงาม แถมมีหลายพันธุ์รวมถึงค่าฝีมือในการจัดดอกไม้อีกด้วย นอกจากนี้ยังคุ้มค่าเนื่องจากดอกไม้สดอยู่ไม่นานก็เหี่ยวเฉาตามกาลเวลาอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดความสวยงามแล้วและยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากเสร็จสิ้นงานศพ จึงมีพวงหรีดรูปแบบใหม่ๆที่คุ้มค่าทั้งราคาและการใช้งานสารพัดประโยชน์อย่างเช่น พวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้า พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดหนังสือ พวงหรีดต้นไม่มงคลและพวงหรีดของใช้ต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการ
There are no comments

Add yours