พวงหรีด

ปัญหาของ การใช้พวงหรีด ในอดีตและปัจจุบัน

พวงหรีด เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนความเสียใจที่จะมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยผู้ที่ร่วมงานฌาปนกิจจะเป็นผู้เลือกซื้อพวงหรีดในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับการไว้อาลัยบุคคลที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับมาเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความจริงใจและรู้สึกเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพ ให้เกียรติอย่างสุภาพที่สุดนั้นเอง เพราะการสูญเสียคนที่รักไปมันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้ ดังนั้นการนำพวงหรีดดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงามมาแสดงความเสียใจเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดในการเข้าไปร่วมงานศพ

พวงหรีด

การมอบพวงหรีด แสดงถึงการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต โดยรูปแบบของพวงหรีดนั้นมีให้เลือกหลากหลาย เช่น พวงหรีดดอกไม้สดเป็นพวงหรีดดั่งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่นิยมนำไปส่งมอบมากที่สุด ต่อมาได้มีการคิดค้นพวงหรีดให้มีรูปแบบแตกต่างกันไปเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ในสมันที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูงอย่าง พวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้า พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดหนังสือ พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีดของใช้สอยต่างๆถูกออกแบบอย่างสวยงามไม่เหมือนใคร

การที่ได้คิดค้นพวงหรีดแนวใหม่ดังกล่าวนี้เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ พวงหรีดดอกไม้สดส่งผลกระทบต่อทางวัดที่ต้องเป็นคนจัดการพวงหรีดทั้งหมด โดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเป็นเพียงแค่ขยะที่ต้องกำจัดด้วยการเผาหรือนำไปทิ้งยังถังขยะซึ่งการเผานั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนำของใช้ที่มีประโยชน์และสามารถต่อยอดได้หลังจากจบพิธี ทางวัดสามารถนำไปใช้งานส่วนร่วมหรือทางเจ้าภาพจะนำไปบริจาคให้ผู้ที่ต้องการใช้งานของใช้ดังกล่าวถือเป็นการทำบุญไปในตัวคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
There are no comments

Add yours