เลือกซื้อพวงหรีด

ธุรกิจพวงหรีด กับการเติบโตในปัจจุบัน

 

ร้านขายพวงหรีด ที่อยู่ตามหน้าวัดต่างๆ รวมทั้งร้านที่ขายดอกไม้เป็นหลัก และมีบริการเสริมในการจัดดอกไม้เป็นพวงหรีดแล้วนั้น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวงหรีดและดอกไม้ที่ใช้งานศพทั้งสิ้น ซึ่งหากนำจำนวนวัดทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ยังไม่รวมต่างจังหวัด จะมีอยู่ประมาณ 400 วัด นำมาคำนวณแล้วจะได้จำนวนร้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวงหรีดและดอกไม้ที่ใช้ในงานศพประมาณ 2,400 ร้าน ซึ่งคุณลองคิดดูว่า ถ้ารวมต่างจังหวัดด้วยแล้ว ธุรกิจประเภทนี้จะมีมากขนาดไหน

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพวงหรีด จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ พวงหรีดดอกไม้สด, พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีดผ้า โดยเฉลี่ยแล้วราคาพวงหรีดดอกไม้สดมีราคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 500-3,000 บาท ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาก็เป็นพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 500-1,500 บาท และสำหรับพวงหรีดผ้าเป็นพวงหรีดที่มีผู้คนให้ความนิยมน้อยที่สุด และมีราคาต่ำที่สุดคือ 300-1,500 บาท

และ การผลิตพวงหรีด เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานของเกษตรกรชาวไร่ ชาวสาว ในการปลูกและตัดดอกไม้ การจ้างแรงงานในการจัดทำตกแต่งพวงหรีด และการจ้างแรงในการขนส่งพวงหรีด เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน จึงทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดเป็นหลักพันล้านบาทต่อปี อีกทั้งในช่วง 2-3 ปีมานี้ ธุรกิจพวงหรีดได้มีผู้คนให้ความสนใจ และถือกำเนิดขึ้นมาอีกหลายร้าน ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า พวกเขามองว่าธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตไปได้อีกนั่นเอง

 

 

 
There are no comments

Add yours