ซื้อพวงหรีด

ความสำคัญของ พวงหรีด กับเหตุผลที่ใช้ในงานศพ

พวงหรีด เป็นตัวแทนในการแสดงความเสียใจ แสดงความไว้อาลัย ต่อผู้ที่เสียชีวิตและผู้คนส่วนมากจะนิยม ซื้อพวงหรีด ไปร่วมงานศพด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าความหมายที่แท้จริงของการมอบหรือการวางพวงหรีดในพิธีศพ การแสดงความเสียใจและแสดงความเคารพศพไม่ใช่เหตุผลหลักที่ว่าทำไมต้องมีการวางพวงหรีดเพราะแท้จริงแล้วนอกจากแสดงความเสียใจให้คนตายแล้วพวงหรีดยังมีความหมายสำหรับคนเป็น

คนเป็นในที่นี้ก็หมายถึง ญาติ พี่น้อง ของผู้เสียชีวิตในพิธี โดยตามฐานข้อมูลที่ได้ศึกษามามีการระบุว่าเหตุผลที่พวงหรีดที่ใช้ในงานศพมีสีสันที่ขัดกับบรรยากาศในงานพิธีก็คือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าสีสันที่หลากสีของดอกไม้นานาชนิดย่อมจะช่วยบรรเทาความตึงเคลียดที่มีในงานพิธี สีสันของดอกไม้ชนิดต่างๆจะช่วยลดความหมองเศร้าของ ญาติ พี่น้อง ของผู้จากไป นอกจากเป็นการแสดงความเสียใจแล้ว การมอบพวงหรีดในงานศพ ยังสามารถช่วยให้กำลังใจคนเป็นร่วมไปด้วย

เพราะตามหลักที่เราอาจจะไม่สามารถหยั้งถึงได้แล้วนั้น คนที่เสี่ยชีวิต คือคนที่ได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์โศก ไม่ต้องรับรู้แล้วว่าวันข้างหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งความทุกข์และความดีใจ หรือเสียใจต่างๆ เพราะได้ลาลับโลกไปแล้ว แต่สคนที่ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็คือคนที่ยังอยู่

ดังนั้นพวงหรีดเป็นสิ่งที่ให้ความหมายได้อย่างลึกซึ้งอย่างมากต่องานที่ไม่เป็นมงคล และ การมอบพวงหรีด ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดเพราะแม้ว่าสุดท้ายพวงหรีดอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นอกจากจบพิธีแต่อย่างน้อยพวงหรีดก็สามารถให้กำลังใจคนเป็นให้เดินหน้าต่อไปได้ และนี้ก็เป็นเพียงความสำคัญที่พวงหรีดยังคงเป็นสิ่งที่ควรนำไปแสดงความเสียใจในงานศพนั้นเอง
There are no comments

Add yours